Acadèmia d'instrumentistes de Simfònics

DILLUNS

17:00 a 18:30 – Nivell Bàsic

18.30 a 20:00 – Nivell Mig

DIJOUS

17:30 a 20:00 – Nivell Avançat

20:00 a 21:30 – Nivell Adults

Assajos Parcials

Diumenge 5 de Març

NIVELLS

JÙNIOR

Fins a 8 anys

BÀSIC

Curs entre 1r i 3r de Grau Elemental

MIG

Curs entre 4t de Grau Elemental i 2n de Grau Professional

AVANÇAT

A partir de 3r de Grau Professional

ADULTS

20 anys en endavant. Nivels barrejats

Acadèmia de Direcció de Simfònics

Classe Setmanal amb Piano

Dijous

17:00 a 18:30

Taller mensual

Divendres

18.00 a 20:00 

Dirigir Assaig Tutti

Diumenge

10:30 – 13:30

Dirigir Assaig Tutti

Diumenge

10:30 – 13:30