El Mètode Simfònics ès un projecte pedagógic que tè com a finalitat el desenvolupament de la disciplina orquestral des del començament dels estudis musicais fins a 5è de Grau Professional.

Aquest mètode facilita l’aprenentatge i integració en una orquestra d’una manera inclusiva. Obre portes a qualsevol nivell i edat, i dóna suport a l’alumnat amb partitures d’obres existents arreglades de forma personalizada per fer possible la participació dins el grup.

El Mètode Simfònics pretend revolucionar el panorama actual de l’educació musical, organizant una gran acadèmia orquestral. Uneix alumnes i professors per oferir una experiència sense precedents. Un mètode que posa al servei de tots els estudiants i aficionats la disciplina orquestral des del primer dia.

Llibre Simfònics

El llibre Simfònics és un mètode pedagògic innovador confeccionat perquè funcioni en un gran conjunt. Aquest mètode permet que els estudiants de diferents nivells toquin junts i interpretin grans obres de la historia de la música. Està compost per 22 peces simfòniques d’estils musicals (des del barroc fins a l’actualitat: peces d’òpera, bandes sonores, sarsuela, música clàssica i música moderna).

Cada partitura d’una mateixa peça tindrà diferents veus que s’adaptaran al nivell de cada músic. Per l’elaboració d’aquests arranjaments, adaptats per a orquestra simfònica, es contempla el procés d’aprenentatge individual de cada alumne. D’aquesta manera, assegurem una evolució pedagògica òptima per a l’alumnat. Un repertori de peces conegudes que motivarà els estudiants tant a nivell individual, amb el seu instrument, com de manera collectiva.

Piano com a Instrument guia

A tots els assajos de Simfònics es comptarà amb el piano com a instrument de reforç, a càrrec d’un músic professional o un alumne de nivell avançat. El piano proporciona una guia molt clara a tots els músics tant en el ritme com en l’afinació.

Assaigs dividits per grups de nivell

Grups de treball segons nivell:

 Grup júnior: Per a estudiants que portin entre un i tres anys estudiant l’instrument. Realizaran les terceres veus dels arranjaments.

 Grup de nivell bàsic: Per a estudiants amb un nivell d’estudis musicals entre 2n y 4t de Grau Elemental (G.E.). Realizaran la tercera i segona veu dels arranjaments orquestrals. 

Grup de nivell mig: Per a estudiants amb un nivell d’estudis musicals entre 4t de G.E. i 2n de Grau Professional (G.P.). Realizaran les primeres i segones veus dels arranjaments orquestrals.

 Grup de nivell avançat: Per a estuiants amb un nivell d’estudis musicals entre 2n de G.P. i 5è de G.P. Realizarn les primeres veus dels arranjaments orquestrals i partitures orquestrals.

 Grup d’adults: S’hi barrejaran diferents nivell. Això no impedeix que puguin participar en assajos d’altres grups.

 Cada grup de l’acadèmia realitzarà un assaig setmanal.

Un assaig parcial (corda o vent) cada mes en què es barretjaran els diferents grups de nivell.

Un assaig de tutti cada mes. En aquests assajos hi assistiran els músics de tots els grups i els professionals convidats que col·laboraran amb els estudiants i els ajudaran tant en l’aparat tècnic com musical.

Els Professionals com a referent dels Estudiants

Un element molt important per l’alumnat serà poder compartir l’experiència musical amb professionals que reforçaran alguns assajos. En la pedagogia orquestral, és bàsic poder tenir referents d’alt nivell que serveixin com a exemple. A més, la qualitat musical que aportaran al projecte farà que l’experiència sigui molt més intensa i enriquidora.

El projecte Simfònics comptarà amb la col·laboració de professors, solistes i directors especialitzats de primer nivell. L’objectiu és posar al servei dels estudiants la millor qualitat d’aprenentatge i un millor resultat final.

NIVELL 1

 • Es traballen tonalitats que afavoreixen les cordes a l’aire 
 • Ritmes binaris o quaternaris sense canvis de tempo
 • Melodies senzilles tècnicament per a les primeres veus
 • Acompanyaments amb notes llargues i pizzicatos.
 • Registre mitjà en els vents utilització de molt poques notes.
 • Frasejos senzills. Contrast Forte / Piano
 • Peces de curta durada (1-3 min)

NIVELL 2

 • Es traballen tonalitats que afavoreixen les cordes a l’aire 
 • S’iniciarà el sistema de dígits en les partitures 
 • Introducció de canvis de tempo i rubatos 
 • Melodies técnicament més complexes
 • Introducció de diferents articulacions (spiccato, martelé, accents)
 • Ampliació dels recursos orquestrals
 • Frasejos més complexos. Contrastos dinámics i tímbrics
 • Peces de mitjanadurada (3-5 min)

NIVELL 3

 • Es traballen tonalitats més complexes
 • Ritmes binaris, ternaris, quaternaris i compostos
 • Molts canvis de tempo i rubatos
 • Melodies complexes
 • Es combinen moltes articulacions
 • Frasejos més complexos.
 • Peces de larga durada (més de 5 min)

NIVELL 2

 • Se traballen tonalitats que afavoreixen les cordes a l’aire 
 • S’iniciarà el sistema de dígits en les partitures 
 • Introducció de canvis de tempo i rubatos 
 • Melodies técnicament més complexes
 • Introducció de diferents articulacions (spiccato, martelé, accents)
 • Ampliació dels recursos orquestrals
 • Frasejos més complexos. Contrastos dinámics i tímbrics
 • Peces de mitjanadurada (3-5 min)

NIVELL 3

 • Se traballen tonalitats més complexes
 • Ritmes binaris, ternaris, quaternaris i compostos
 • Molts canvis de tempo i rubatos
 • Melodies complexes
 • Es combinen moltes articulacions
 • Frasejos més complexos.
 • Peces de larga durada (més de 5 min)
concierto final
assaig
violines
concert de nadal
vientos
cellos